İNTERNET ERİŞİM VEYA YER SAĞLAYICILARINA BELGE ZORUNLULUĞU SÜRESİ UZATILDI

Telekomünikasyon Kurumu, internet erişim veya yer sağlayıcısı olarak faaliyette bulunabilmek için kurumdan faaliyet belgesi almak gerektiğini ve başvuru süresinin 24 Temmuz 2008 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

Telekomünikasyon Kurumundan Başbakanlık ve bakanlıklara gönderilen yazıda, 23 Mayıs 2007 tarihinde ''5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna'' dayanılarak çıkarılan ''Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara Ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik''in 24 Ekim 2007 tarihinde yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Bu yönetmeliğe göre; erişim veya yer sağlayıcı olarak faaliyette bulunabilmek için Telekomünikasyon Kurumundan faaliyet belgesi alınması gerektiği vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

''Mezkur yönetmeliğin, 1 Mart 2008 tarihli ve 26803 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' ile değişen geçici 1. maddesinin 3. fıkrası uyarınca; mevcut yer sağlayıcıların, bu yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren 9 ay içerisinde Telekomünikasyon Kurumu bünyesinde bulunan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na başvurarak, 'Yer Sağlayıcılığı Faaliyet Belgesi' almaları gerekmektedir. Buna göre söz konusu başvuru süresi 24 Temmuz 2008 tarihine kadar uzatılmıştır.''

Yazıda, adı geçen kanun ve yönetmeliğin amacının içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usulleri düzenlediği kaydedildi ve ''Dolayısıyla, yer sağlayıcıların faaliyet belgesine kavuşturularak kayıt altına alınması internet ortamında yapılan yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi çerçevesinde önem arz etmektedir'' ifadelerine yer verildi.

Haber Kaynak: ZAMAN